Výstava S.O.S. Terezín v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Fotografie ze zahájení výstavy S.O.S. Terezín, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 15. září 2021, zleva: Šimon Krbec, výkonný ředitel Centra studií genocid Terezín, Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a René Tomášek, starosta Terezína

V  Poslanecké sněmovně se dnes pod záštitou jejího předsedy Radka Vondráčka uskutečnila vernisáž fotografické výstavy S.O.S. Terezín. Výstava upozorňuje na havarijní stav historické Hlavní pevnosti města Terezín a prezentuje nejohroženější objekty této unikátní památky.

Terezín je v současné době městskou památkovou rezervací a jednou z nejznámějších kulturních památek České republiky ve světě, zapsanou na tzv. indikativním seznamu UNESCO. Navzdory tomu je podstatná část Hlavní terezínské pevnosti v havarijním stavu. Rozsáhlé kasárenské objekty jako jsou Drážďanská kasárna, kde se v dobách ghetta hrála terezínská fotbalová liga, Vojenská nemocnice, kde v roce 1918 zemřel atentátník Gavrilo Princip, ale i další objekty jako je Proviantní sklad nebo Zbrojnice se doslova rozpadají před očima. Některým budovám a částem unikátního opevnění bastionové pevnosti hrozí zřícení. Demolice či destrukce částí městské památkové rezervace přitom bude znamenat nenahraditelnou škodu na kulturním dědictví a vyškrtnutí Terezína z indikativního seznamu UNESCO.

Výstava S.O.S. Terezín vznikla v letech 2020-2021 rámci projektu Centra studií genocid Terezín. O havarijním stavu historických objektů a možnostech jejich záchrany dnes s poslanci diskutovali výkonný ředitel Centra studií genocid Terezín Šimon Krbec a starosta Terezína René Tomášek.

Veřejnosti bude výstava přístupná od pátku 17. září do neděle 17. října ve výstavních prostorách Centra studií genocid Terezín v Dělostřeleckých kasárnách (Akademická 409, Terezín).

Komentovaná prohlídka je možná po předchozím objednání na tel. 773 937 864 nebo emailové adrese simon.krbec@gmail.com.

Rubriky: Aktivity, Média, Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstava S.O.S. Terezín v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

POZVÁNKA: Seminář k definici holocaustu a dalších genocid v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Jaké jsou právní aspekty genocidy a jak je definováno masové násilí a vyvražďování? Je možné v rámci připomínání dějin holocaustu oddělovat Židy a Romy? Jaké jsou hranice svobody projevu a zpochybňování holocaustu, arménské genocidy a dalších případů masového násilí?

Tyto otázky budou diskutovány v rámci semináře „Právní a vědecká definice masového násilí“, který se uskuteční v úterý 29. června 2021 od 13:00 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní 1 (zasedací místnost č. 205). Seminář se koná pod záštitou předsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc.

Smyslem semináře je představit, vysvětlit a diskutovat právní a odborný rámec pro připomínání historie masového násilí, zejména z hlediska používání právních a vědeckých definic ve veřejném prostoru.

Hlavním programem semináře bude diskusní panel, ve kterém vystoupí představitelé odborného zkoumání extremismu a historie genocid: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD., politolog Masarykovy univerzity v Brně, Anna Hájková, PhD., historička holocaustu z University of Warwick ve Velké Británii a autorka studie The Last Ghetto o historii terezínského tranzitního tábora, PhDr. Jana Horváthová, historička a ředitelka Muzea romské kultury a Mgr. Marek Jandák, historik arménské genocidy Univerzity Karlovy v Praze.

Organizátorem a moderátorem diskusního panelu je Centrum studií genocid Terezín, které usiluje o prosazení studia a výuky o příčinách, původu a důsledcích genocidního násilí a masového vyvražďování ve světových dějinách. Centrum v roce 2017 aktivně podpořilo iniciativu poslance Robina Böhnische, jejímž výsledkem bylo přijetí usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odsuzující „zločiny proti lidskosti prováděné nacisty v letech 2. světové války na židovském, romském a slovanském obyvatelstvu ovládnutých území, genocidu Arménů a dalších národnostních a náboženských menšin na území Osmanské říše v období 1. světové války, jakož i další genocidní násilí kdekoli na Zemi.“

Seminář reaguje na zpochybňování základních konceptů týkajících se událostí masového a genocidního násilí 20. století v českých médiích, na půdě univerzit i v politickém a diplomatickém prostředí v ČR.  „Spory o definice jsou svým způsobem nikdy nekončícím procesem, který odráží pokrok v bádání vědních oborů, míru poznání, ale i politické a občanské postoje. Tyto spory by nicméně neměly vést ke snižování důstojnosti obětí, přispívat ke zpochybňování historických událostí a k vyčleňování etnických, náboženských či jiných skupin z připomínání historie,“ uvedl ke smyslu semináře výkonný ředitel Centra studií genocid Terezín Šimon Krbec.

Seminář „Právní a vědecká definice masového násilí“ je otevřen veřejnosti. Více k jeho programu, tématům diskusního panelu a registraci naleznete zde: Program_seminar_PSPCR_29062021.

Rubriky: Aktivity, Média, Novinky | Štítky: , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POZVÁNKA: Seminář k definici holocaustu a dalších genocid v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR